Velkommen til Grundejerforening og Vandværk Færgebakkernes hjemmeside

 

Grundejerforeningen og vandværket blev stiftet samtidigt i 1963. Grundejerforeningen ejer vandværket, og derfor er bestyrelsen den samme for henholdsvis grundejerforening og vandværk.

Nyt

Hjertestarter på fællesarealet juni 2021

Kære alle sammen: Hent en sæk salt 😊 og modvirk støvgener

 
Når det bliver tørt støver vejene. Dette kan modvirkes ved hjælp af en såkaldt ”støvbinder”.
Det er et salt, som hedder magnesium-chlorid-hexa-hydrat.
Det virker på den måde, at det tiltrækker vand, både i form af dug, eller som almindelig nedbør. Derved forbliver vejen så fugtig, at den binder støvet.
Hvis man vil se, hvordan det virker, kan man kigge på Østre Strandvej ud for nr. 10 og frem.
I kan få en sæk salt til at strø ud ved jeres matrikel, og derved mindske jeres støvgener, ved henvendelse hos Benny Andersen tlf: 40456015.

 

Venlig hilsen – på bestyrelsens vegne –
Helle Rasmussen