Velkommen til Grundejerforening og Vandværk Færgebakkernes hjemmeside

 

Grundejerforeningen og vandværket blev stiftet samtidigt i 1963. Grundejerforeningen ejer vandværket, og derfor er bestyrelsen den samme for henholdsvis grundejerforening og vandværk.

Nyt

Nyt fra bestyrelsen 1. december 2020

Alle spørgsmål vedrørende vandafregning kan besvares af:
Erik Jensen v/ Regnskabskontor Nord på tlf. 96 39 91 00.

 

Venlig hilsen bestyrelsen