Bestyrelsen pr. 2. oktober 2021

 

Formand
Helle Rasmussen
Bakkevej 13
4305 Orø
gf.faergebakkerne@gmail.com
21409154

Næstformand
Erik Allan Gudmand Petersen
allangp@youmail.dk
45804891

Kasserer
Lars Hartburg Lykke
lars.h.lykke@gmail.com
29679087

Sekretær
Charlotte Mayntz
charlotte.mayntz@gmail.com
Best.medl.
Paul Banks
paul@paulbanks.dk
28929028

Best.medl.
Gunner Bardtrum

Best.medl.
Anna Agger
aggeranna@gmail.com
25753699

Administration
Regnskabskontor Nord v/ Erik Jensen
Hellebækvej 30
9270 Klarup
CVR. 88611454
erj@rskn.dk
96399100