Bestyrelsen pr. 1. juli 2020

 

Formand
Helle Rosenkvist Rasmussen
mor.helle@hotmail.com
21409154


Næstformand
Erik Allan Gudmand Petersen
allangp@youmail.dk
45804891


Kasserer
Lars Hartburg Lykke
lars.h.lykke@gmail.com
29679087


Sekretær
Lone Jespersen
lone_3@hotmail.com
22114068

Best.medl.
Benny Andersen
andersen.benny@hotmail.com
40456015


Administration
Regnskabskontor Nord v/ Erik Jensen
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
CVR. 88611454
erj@rskn.dk
96399100