Bestyrelsen

Grundejerforeningens bestyrelse

Formand
Paul Banks
Frændevej 2
4305 Orø
paul@paulbanks.dk
28929028

Næstformand
Gunner Bardtrum

Kasserer
Michael Sparrevohn

Sekretær
Charlotte Mayntz

Best.medl.
Helle RasmussenAdministration
Regnskabskontor Nord v/ Erik Jensen
Hellebækvej 30
9270 Klarup
CVR. 88611454
erj@rskn.dk
96399100