Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2024

- opdateret med referat og info om forbrug

Generalforsamling for G/F Færgebakkerne holdes 21. april  2024 kl. 10 på Orø Kro. Vi fejrer samtidig foreningens 60 års fødselsdag i 2023 med Kroens lækre smørrebrød og lidt drikkelse til foreningens medlemmer. Dagsorden og yderligere information findes her. Bemærk at vi denne gang skal beslutte bl.a. om vi skal udskille Vandværket som selvstændigt AMBA – et forslag der kræver absolut flertal. Vi håber derfor rigtig mange vil deltage! Husk tilmelding senest 6. april.

Opdatering: referat kan nu findes sammen med øvrige materialer. 

Opdatering: På generalforsamlingen blev spurgt til poster under regnskabets punkt om Vedligeholdelse af arealerne. Til info er der brugt i alt knap 85.000 kr. på fældning af træer og ca. 35.000 kr. til udlægning af sten , oprensning af grøfter og græsslåning. Beløbene er brugt til flere forskellige leverandører. 

Klip din beplantning ved vejen inden 1. november

For at sikre, at ikke mindst renovationsvognene kan komme til at tømme vores skraldespande, skal vi hver især som grundejere få skåret buske og træer til.  

Tjek derfor hvordan der ser ud langs dit grundstykke: der skal være en frihøjde på 4,2 m ved skel, ifølge vejloven og Holbæk Kommunes vejledning. Læs mere her og se, hvordan det ser ud på nedenstående tegning: 

Og når du nu er i gang, så kig også gerne efter, at der generelt er fri adgang for gående på dit stykke af vejens rabat: sæt skraldespande, blomsterkrukker, køretøjer mm. tilstrækkeligt langt ind – gående skal kunne passere ved siden af vejbanen.

Få gerne bragt disse ting i orden inden 1. november 2023. Herefter vil vi i bestyrelsen kontakte kommunen for at få dem til at udføre arbejdet på de relevante matrikler – vel at mærke for den enkelte grundejers regning.

 

Venlig hilsen,

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Generalforsamling for G/F Færgebakkerne og G/F Færgebakkernes Vandværk holdes 25. juni 2023 kl. 10 på Langdalgaard. Dagsorden, bestyrelsens forslag til vedtægtsændring samt underskrevet regnskab findes her. Husk tilmelding!

Vejarbejde starter i slutningen af maj på Østre Strandvej

Slut maj begynder reetablering af belægningen på en del af Østre Strandvej. Det drejer sig om strækningen fra Østre Færgevej til Plantagevej. Der bygges helt ny grusbelægning op fra bunden for at sikre den rigtige profil af vejen, hvor vandet kan løbe af uden at lave store huller. I samme ombæring bliver bumpene på strækningen reetableret.


Vis gerne hensyn ved f.eks. ikke at parkere på strækningen, mens arbejdet foregår. Vi beklager de gener, som kan opstå på grund af arbejdet.


Arbejdet er del af større projekt om reetablering af alle vores veje – en strækning på i alt 4 km. Dette første stykke drejer sig om en strækning på ca. 300 meter og det kommer derfor til at tage lang tid at reetablere dem alle. I mellemtiden arbejder vi på en fast aftale med en brolægger, som jævnligt vil tilse og lappe resten af vores slidte veje.


Bestyrelsen har  gennem længere tid haft fokus på en løsning på vejenes tilstand samt vandafledning i grundejerforeningen. Det er to problematikker, der hænger sammen, og som forstærkes af de øgede regnmængder vi forventer for fremtiden.

På den kommende generalforsamling, vil vi fortælle mere om det arbejde, som allerede er foretaget samt fremtidsplanerne.

Generalforsamling holdes 25. juni 2023 kl. 10

Datoen er fastsat, Langdalgårds lokaler er booket og materiale gøres klar, så det kan uploades her på hjemmesiden senest fire uger før generalforsamlingen. Allerede nu er I dog mere end velkomne til at sende forslag, I ønsker drøftet og evt. besluttet på generalforsamlingen til bestyrelsen på mail: gffaergebakke@gmail.com. Forslag skal være indsendt senest tre uger før d. 25/6.  

Større opgave at få vejene optimeret

Mon ikke de fleste af os ind imellem irriteres over hullerne i vores veje? Og ikke mindst at knap er de lappet, før vi igen ser antydninger af nye huller… En af årsagerne til de opstår er, at gruset på vejene bliver skyllet væk, når det regner – ikke mindst fordi en del af vores dræn længe har været stoppet til.

Bestyrelsen arbejder på sagen med hjælp fra lokal entreprenør, men det har vist sig at være større opgave at få både dræn og veje opgraderet. Vi har nu fået kortlagt drænene og tre hovedledninger er blevet spulet. Nu er vi i gang med at få renset grøfterne fra Østre Strandvej til fjorden, således at vandet kan løbe frit ud i fjorden.

Brug gerne fællesarealet

Som I måske har bemærket, har vi (endelig) fået tavlen på fællesarealet på Østre Strandvej (v. Plantagevej) sat i stand og arealet er blevet ryddet. Vi håber I igen vil nyde udsigten til vandet. Arealet må frit benyttes af alle i grundejerforeningen.

Skoven ved Kratvej er beskåret

Nogle døde træer ud til Kratvej er fældet og skoven er gennemgået og beskåret. De afskårne grene er lagt ud på skovbunden, således at de kan forgå, som det er påkrævet i en naturskov. Vi vil gennemgå skoven jævnligt, så man roligt kan færdes der. 

Opfølgning på generalforsamlingen

Tak til alle jer, der deltog på generalforsamlingen den 22. august. I referatet kan du bl.a. læse, at vi arbejder på at adskille grundejerforening og vandværk, hvordan planerne er for vejvedligeholdelse, samt hvordan vores vandkvalitet er. 

Ud over de formelle drøftelser, blev det på generalforsamlingen også blandt andet rejst, at diverse vognmænd har problemer med, at deres lastbiler bliver ridset træer, der vokser ud over kørebanen.
Derfor skal vi minde alle om, at det er hver enkelt grundejers ansvar, at træer, der står på ens grund, ikke er til gene for trafikken. Kig derfor meget gerne din bevoksning efter og sørg for den bliver beskåret, hvis der er behov – også i lastbilernes højde! 

Og så var vi også lige omkring den evige (og rimelige) frustration, der følger med når hundeefterladenskaber ikke bliver samlet op. Så blot lige igen: saml nu op efter dig – uanset hvor din hund hygger sig. Det er hverken rart at møde i ens egen rabat eller på trampestier. Det ved vi jo alle sammen.

Mon ikke de fleste af os ind imellem irriteres over hullerne i vores veje? Og ikke mindst at knap er de lappet, før vi igen ser antydninger af nye huller… En af årsagerne til de opstår er, at gruset på vejene bliver skyllet væk, når det regner – ikke mindst fordi en del af vores dræn længe har været stoppet til.

Bestyrelsen arbejder på sagen med hjælp fra lokal entreprenør, men det har vist sig at være større opgave at få både dræn og veje opgraderet. Vi har nu fået kortlagt drænene og tre hovedledninger er blevet spulet. Nu er vi i gang med at få renset grøfterne fra Østre Strandvej til fjorden, således at vandet kan løbe frit ud i fjorden.

Mon ikke de fleste af os ind imellem irriteres over hullerne i vores veje? Og ikke mindst at knap er de lappet, før vi igen ser antydninger af nye huller… En af årsagerne til de opstår er, at gruset på vejene bliver skyllet væk, når det regner – ikke mindst fordi en del af vores dræn længe har været stoppet til.

Bestyrelsen arbejder på sagen med hjælp fra lokal entreprenør, men det har vist sig at være større opgave at få både dræn og veje opgraderet. Vi har nu fået kortlagt drænene og tre hovedledninger er blevet spulet. Nu er vi i gang med at få renset grøfterne fra Østre Strandvej til fjorden, således at vandet kan løbe frit ud i fjorden.

Mon ikke de fleste af os ind imellem irriteres over hullerne i vores veje? Og ikke mindst at knap er de lappet, før vi igen ser antydninger af nye huller… En af årsagerne til de opstår er, at gruset på vejene bliver skyllet væk, når det regner – ikke mindst fordi en del af vores dræn længe har været stoppet til.

Bestyrelsen arbejder på sagen med hjælp fra lokal entreprenør, men det har vist sig at være større opgave at få både dræn og veje opgraderet. Vi har nu fået kortlagt drænene og tre hovedledninger er blevet spulet. Nu er vi i gang med at få renset grøfterne fra Østre Strandvej til fjorden, således at vandet kan løbe frit ud i fjorden.

Datoen er fastsat, Langdalgårds lokaler er booket og materiale gøres klar, så det kan uploades her på hjemmesiden senest fire uger før generalforsamlingen. Allerede nu er I dog mere end velkomne til at sende forslag, I ønsker drøftet og evt. besluttet på generalforsamlingen til bestyrelsen på mail: gffaergebakke@gmail.com. Forslag skal være indsendt senest tre uger før d. 25/6.  

Denne gang har du modtaget besked både på sms, mail og e-boks

Hvis du kun har modtaget i e-boks, er det fordi, du ikke er tilmeldt rigtigt til at modtage sms/mail. Og det beder vi dig indtrængende om at gøre. 

 

Vi vil ikke hver gang sende ud gennem e-boks også – det koster foreningen ekstra. Så MELD DIG TIL I FORMULAREN PÅ FORSIDEN AF VORES HJEMMESIDE: https://www.færgebakkerne.dk/

 

Det vil sikre, at du også fremover modtager beskeder fra grundejerforeningens og vandværkets bestyrelse (inkl. indkaldelse til generalforsamlinger) samt driftsmeddelelser fra vandværket (f.eks. hvis der er mistanke om et uforholdsmæssigt stort vandforbrug på din matrikel). 

 

Brug computeren til tilmeldingen (vi har oplevet problemer, når det gøres fra telefon) og husk at bekræfte din tilmelding i det link, du får i en selvstændig mail. Hvis du bliver ved med at opleve problemer så skriv til Charlotte på charlotte.mayntz@gmail.com.

Ny indkaldelse: generalforsamling 21. august 2022

NY INDKALDELSE:

De udsatte generalforsamlinger for hhv. Grundejerforeningen Færgebakkerne og Færgebakkernes Vandværk indkaldes hermed til

21. august 2022 kl. 10 i Forsamlingshuset på Brøndevej 24, 4305 Orø.

HUSK tilmelding af hensyn til forplejning til paul@paulbanks.dk eller sms: 28929028 senest d. 15. august 2022. 

Find her links til dagordener samt øvrigt materiale – også til den ekstraordinære generalforsamling, der holdes kort efter den ordinære:

Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling august 2022

Materiale vedr. grundejerforeningen:

Færgebakkerne GF Regnskab 2021

Færgebakkernes GF Balance pr. 31.12.2021

Færgebakkerne GF budget 2022

Materiale vedr. vandværket:

Vandværket regnskab 2021

Vandværket budget 2022

————————-

Generalforsamlingen 25 juni AFLYSES – ny indkaldes til august 

Da det tyder på, at vi med udsendelsen via den nye mail/sms service ikke har ramt alle medlemmer og brugere i hhv. grundejerforeningen og vandværket, aflyses generalforsamlingen på lørdag d. 25. juni. I stedet kommer vi hurtigst muligt tilbage med en dato i august. Generalforsamling i august er ikke i overensstemmelse med vedtægterne, som foreskriver, at den skal afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Bestyrelsen har dog stærkt ønske om, at alle får mulighed for at deltage og har derfor truffet denne beslutning. 

BEMÆRK: fremadrettet udsendes både indkaldelser og andre vigtige meddelelser via vores nye sms/mailsystem, så venligst tilmeld i formularen nederst på forsiden af færgebakkerne.dk (formularen virker bedst på computer/ikke mobil).

Vi beklager både fejlen i udsendelse og den ulejlighed aflysningen medfører for alle tilmeldte!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

————————-

Der indkaldes hermed til både generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling for hhv. Grundejerforening og Vandværk. De foregår lørdag d. xx. august kl. 10Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig til Paul Banks mail: paul@paulbanks.dk sms: 28929028 senest d.xx. xxxx 2022.

Nedenstående er links til materiale, som skal printes og medbringes til generalforsamlingen:

Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling juni 2022

Materiale vedr. grundejerforeningen:

Færgebakkerne GF Regnskab 2021

Færgebakkernes GF Balance pr. 31.12.2021

Færgebakkerne GF budget 2022

Materiale vedr. vandværket:

2021 Årsrapport Vandværk

Vi forbedrer vejene

Siden påske har bestyrelsen og en entreprenør arbejdet på at rette vejene i grundejerforeningens område op – og det har allerede nu hjulpet en del på, hvor plane vejene er. De er dog visse steder stadig præget af mange stor sten, men dette forbedrer vi i løbet af sommeren, hvor der lægges et lag finere grus på de relevante steder. I løbet af efteråret fortsætter vi på denne måde med at afrette vejene.

 

 

En årsag til at vi får huller i vejene er, at de ikke afvandes tilstrækkeligt. For at få vandet ledt til rabatterne, arbejder vi på at få vejenes profil rettet op, og ligeledes skal vi have renset brønde og hoveddræn. Enkelte steder skal der også etableres nye brønde og dræn, fordi de eksisterende er ødelagt af regn og de eroderinger, vi oplever efter større regnskyl. Det indledende arbejde med brønde og dræn forventes at ske i efteråret.

 

SMS service på vej

Som aftalt på seneste generalforsamling, har Færgebakkernes Grundejerforening og Vandværk indgået en aftale, så vi kan udsende sms og email til samtlige grundejere.
Dette vil vi bruge f.eks. når der indkaldes til generalforsamlinger, er nyheder på siden eller servicemeddelelser om f.eks. lukning af vand. Vi har automatisk telefonnumre til adresser i området – såfremt du altså ikke har hemmeligt nummer, har blokeret adgang (for at forhindre “reklame-opkald”) eller din telefon er registreret til din arbejdsplads. 

Vi udsender en velkomst sms til alle før påske – har du ikke modtaget denne, så tilmeld dig servicen direkte her på siden. Så vil du også automatisk være tilmeldt fremtidige udsendelser. 

 

Læs regnskab og budget for 2021 her

Nu kan regnskab og budget for grundejerforeningen ses på hjemmesiden.

Som aftalt på seneste generalforsamling, har Færgebakkernes Grundejerforening og Vandværk indgået en aftale, så vi kan udsende sms og email til samtlige grundejere.
Dette vil vi bruge f.eks. når der indkaldes til generalforsamlinger, er nyheder på siden eller servicemeddelelser om f.eks. lukning af vand. Vi har automatisk telefonnumre til adresser i området – såfremt du altså ikke har hemmeligt nummer, har blokeret adgang (for at forhindre “reklame-opkald”) eller din telefon er registreret til din arbejdsplads. 

Vi udsender en velkomst sms til alle før påske – har du ikke modtaget denne, så tilmeld dig servicen direkte her på siden. Så vil du også automatisk være tilmeldt fremtidige udsendelser. 

 

Ny indkaldelse: generalforsamling 21. august 2022

NY INDKALDELSE:

De udsatte generalforsamlinger for hhv. Grundejerforeningen Færgebakkerne og Færgebakkernes Vandværk indkaldes hermed til

21. august 2022 kl. 10 i Forsamlingshuset på Brøndevej 24, 4305 Orø.

HUSK tilmelding af hensyn til forplejning til paul@paulbanks.dk eller sms: 28929028 senest d. 15. august 2022. 

Find her links til dagordener samt øvrigt materiale – også til den ekstraordinære generalforsamling, der holdes kort efter den ordinære:

Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling august 2022

Materiale vedr. grundejerforeningen:

Færgebakkerne GF Regnskab 2021

Færgebakkernes GF Balance pr. 31.12.2021

Færgebakkerne GF budget 2022

Materiale vedr. vandværket:

Vandværket regnskab 2021

Vandværket budget 2022

————————-

Generalforsamlingen 25 juni AFLYSES – ny indkaldes til august 

Da det tyder på, at vi med udsendelsen via den nye mail/sms service ikke har ramt alle medlemmer og brugere i hhv. grundejerforeningen og vandværket, aflyses generalforsamlingen på lørdag d. 25. juni. I stedet kommer vi hurtigst muligt tilbage med en dato i august. Generalforsamling i august er ikke i overensstemmelse med vedtægterne, som foreskriver, at den skal afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Bestyrelsen har dog stærkt ønske om, at alle får mulighed for at deltage og har derfor truffet denne beslutning. 

BEMÆRK: fremadrettet udsendes både indkaldelser og andre vigtige meddelelser via vores nye sms/mailsystem, så venligst tilmeld i formularen nederst på forsiden af færgebakkerne.dk (formularen virker bedst på computer/ikke mobil).

Vi beklager både fejlen i udsendelse og den ulejlighed aflysningen medfører for alle tilmeldte!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

————————-

Der indkaldes hermed til både generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling for hhv. Grundejerforening og Vandværk. De foregår lørdag d. xx. august kl. 10Orø Forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig til Paul Banks mail: paul@paulbanks.dk sms: 28929028 senest d.xx. xxxx 2022.

Nedenstående er links til materiale, som skal printes og medbringes til generalforsamlingen:

Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling juni 2022

Materiale vedr. grundejerforeningen:

Færgebakkerne GF Regnskab 2021

Færgebakkernes GF Balance pr. 31.12.2021

Færgebakkerne GF budget 2022

Materiale vedr. vandværket:

2021 Årsrapport Vandværk

Vi forbedrer vejene

Siden påske har bestyrelsen og en entreprenør arbejdet på at rette vejene i grundejerforeningens område op – og det har allerede nu hjulpet en del på, hvor plane vejene er. De er dog visse steder stadig præget af mange stor sten, men dette forbedrer vi i løbet af sommeren, hvor der lægges et lag finere grus på de relevante steder. I løbet af efteråret fortsætter vi på denne måde med at afrette vejene.

 

 

En årsag til at vi får huller i vejene er, at de ikke afvandes tilstrækkeligt. For at få vandet ledt til rabatterne, arbejder vi på at få vejenes profil rettet op, og ligeledes skal vi have renset brønde og hoveddræn. Enkelte steder skal der også etableres nye brønde og dræn, fordi de eksisterende er ødelagt af regn og de eroderinger, vi oplever efter større regnskyl. Det indledende arbejde med brønde og dræn forventes at ske i efteråret.

 

SMS service på vej

Som aftalt på seneste generalforsamling, har Færgebakkernes Grundejerforening og Vandværk indgået en aftale, så vi kan udsende sms og email til samtlige grundejere.
Dette vil vi bruge f.eks. når der indkaldes til generalforsamlinger, er nyheder på siden eller servicemeddelelser om f.eks. lukning af vand. Vi har automatisk telefonnumre til adresser i området – såfremt du altså ikke har hemmeligt nummer, har blokeret adgang (for at forhindre “reklame-opkald”) eller din telefon er registreret til din arbejdsplads. 

Vi udsender en velkomst sms til alle før påske – har du ikke modtaget denne, så tilmeld dig servicen direkte her på siden. Så vil du også automatisk være tilmeldt fremtidige udsendelser. 

 

Læs regnskab og budget for 2021 her

Nu kan regnskab og budget for grundejerforeningen ses på hjemmesiden.

Som aftalt på seneste generalforsamling, har Færgebakkernes Grundejerforening og Vandværk indgået en aftale, så vi kan udsende sms og email til samtlige grundejere.
Dette vil vi bruge f.eks. når der indkaldes til generalforsamlinger, er nyheder på siden eller servicemeddelelser om f.eks. lukning af vand. Vi har automatisk telefonnumre til adresser i området – såfremt du altså ikke har hemmeligt nummer, har blokeret adgang (for at forhindre “reklame-opkald”) eller din telefon er registreret til din arbejdsplads. 

Vi udsender en velkomst sms til alle før påske – har du ikke modtaget denne, så tilmeld dig servicen direkte her på siden. Så vil du også automatisk være tilmeldt fremtidige udsendelser. 

 

Terrænnært jordvarmeanlæg ved Østre Færge

Tilladelse til terrænnært jordvarmeanlæg – klagefrist 21. september 2021

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til generalforsamling d. 11. september 2021 kl. 10 på Orø kro – se DAGSORDEN.

Nye vandmålere august 2021

Fra d. 4. august påbegyndes udskiftning af jeres vandmåler i målerbrønden på jeres grund. Bimålere udskiftes ikke. Selve udskiftningen betyder, at vandet lukkes i ca. 10 min. I skal sørge for, at der er adgang til målerbrønd. Fra nu af aflæses vandforbrug digitalt. Arbejdet varer ca. en måned, inden VVS Birkehøj kommer hele vejen rundt.

 

Hent en sæk salt og modvirk støvgener juli 2021

Når det bliver tørt støver vejene. Dette kan modvirkes ved hjælp af en såkaldt ”støvbinder”. Det er et salt, som hedder magnesium-chlorid-hexa-hydrat.

Det virker på den måde, at det tiltrækker vand, både i form af dug, eller som almindelig nedbør. Derved forbliver vejen så fugtig, at den binder støvet.

Hvis man vil se, hvordan det virker, kan man kigge på Østre Strandvej ud for nr. 10 og frem.

I kan få en sæk salt til at strø ud ved jeres matrikel, og derved mindske jeres støvgener, ved henvendelse hos Benny Andersen tlf: 40456015.

Hjertestarter på fællesarealet juni 2021

Det er med glæde, at vi kan fortælle, at der nu er opsat en hjertestarter på fællesarealet ved Østre Strandvej 24 (lige over for Plantagevej).

Vi er pt. 4 fra grundejerforeningen, der er blevet undervist i hjertelungeredning samt brug af hjertestarteren.

Vi er alle tilmeldt som hjerteløbere og klar til at være med til at redde liv.

God sommer til alle.

Hjerterstarter Færgebakkerne