Foreningens drift

Generalforsamling

Indkaldelser: 

Færgebakkerne indkaldelse til generalforsamling juni 2022

 

Læs referater fra generalforsamlinger:

Generalforsamling 21. august 2022 

Generalforsamling 11. september 2021

Ekstraordinær generalforsamling 1. marts 2020

Generalforsamling 19. maj 2019

Generalforsamling 27. maj 2018

Generalforsamling 28. maj 2017

Generalforsamling 12. juni 2016

Generalforsamling 31. maj 2015

Generalforsamling 24. maj 2014

Generalforsamling 26. maj 2013

Generalforsamling 20. maj 2012

Generalforsamling 15. maj 2011

Budget og regnskab

Kontingent

Kontingent plus vejafgift betales halvårligt i perioderne 01/01-30/06 og 01/07-31/12.

Halvårligt kontingent grundejerforening:kr. 290,00
Halvårlig vejafgift:kr. 110,00
I alt:kr. 400,00
Det helårlige kontingent plus vejafgift beløber sig til:kr. 800,00
Alle beløb er incl. moms.

På indbetalingskortet figurerer også et beløb for vandværksafgift, men da det beløb er variabelt alt afhængig af vandforbrug henviser vi til takstbladet på hjemmesiden færgebakkerne-vandværk.