Information

Hjertestarter

Der er opstillet hjertestarter på Østre Strandvej 24.

Vi er pt. 4 fra grundejerforeningen, der er blevet undervist i hjertelungeredning samt brug af hjertestarteren.

Vi er alle tilmeldt som hjerteløbere og klar til at være med til at redde liv.

Fællesareal

Lokalplan for skoven

LOKALPLAN NR. 4.10 “FÆRGEBAKKERNE” – et område til grønt fællesareal beliggende mellem Kratvej, Plantagevej og Bakkevej

Ejerskiftegebyr

I forbindelse med ejerskifte, betales et gebyr til foreningen på kr. 200 (+ moms).

Afhentning af grene og kvas

Grene, kvas og andet haveaffald afleveres i stil med andet storskrald på Orø Genbrugsplads, Nørrestængevej, 4305 Orø. Genbrugspladsen har åbent alle ugens dage for aflevering af grene og kvas.

Bevoksning langs veje

Hegn og godt naboskab

Læs pjecen Hegn og godt naboskab udgivet af Forening af Hegnsyn i Danmark.

For ejendomsmæglere

I forbindelse med indhentning af oplysninger ved køb og salg af ejendomme o.a. i foreningens forsyningsområde bedes der venligst rettet henvendelse til:

Regnskabskontor Nord v/ Erik Jensen
Hellebækvej 30, 9270 Klarup
CVR. 88611454
erj@rskn.dk
96399100