Kontingent

Kontingent

 
Kontingent plus vejafgift betales halvårligt i perioderne 01/01-30/06 og 01/07-31/12.
 

Halvårligt kontingent grundejerforening:kr. 290,00
Halvårlig vejafgift:kr. 110,00
I alt:kr. 400,00
Det helårlige kontingent plus vejafgift beløber sig til:kr. 800,00
Alle beløb er incl. moms.

 
På indbetalingskortet figurerer også et beløb for vandværksafgift, men da det beløb er variabelt alt afhængig af vandforbrug henviser vi til takstbladet under afsnittet vandværket/takster.