Vandmålere

Vandmålere

 

Vandværket har i 2010 udskiftet alle vandmålere i vort forsyningsområde. Ifølge vandforsyningsloven skal vandmålere udskiftes, når de har været i drift i otte år.

Ved at skifte alle målere på én gang har vi valgt den metode, der er nemmest administrerbar, og som vi tillige anser for at være den billigste metode.

Færgebakkernes Vandværk har en serviceaftale med Holbæk Kommune vedrørende afregning af vandforbrug. Holbæk Kommune udsender et aflæsningskort den 31/12 hvert år, som enten skal udfyldes og indsendes til kommunen eller også kan forbrugeren indtelefonere forbruget via kommunens servicetelefon.

Til fritidshusejere anbefales det at aflæse vandmåleren, når huset forlades for vinteren, da der jo så ikke er mere forbrug – Så slipper man for at skulle køre til fritidshuset med det ene formål at aflæse vandmåleren den 31/12. Såfremt vandværket ikke modtager nogen indberetning om forbrug, vil vi foretage et skøn over det fremtidige forbrug.