Div. information

Diverse information fra Vandværket

 

Oplysning om behandling af personoplysninger

Holbæk Kommune behandler sager på grundvandsområdet, hvori der indgår personoplysninger
[br]

Orientering om BNBO

Orientering om BNBO – boringsnære beskyttelsesområder – fra Holbæk Kommune april 2020
[br]

Grundvandsbeskyttelse på Orø

Mailkorrespondance mellem Færgebakkerne og Holbæk Kommune

Artikel i Nordvestnyt oktober 2018
[br]

Indsatsplan Orø for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan Orø 2017
[br]

Indsatsplan for beskyttelse af grundvand på Orø

Forslag til indsatsplan for beskyttelse af grundvandet på Orø

Forslaget er i henhold til bekendtgørelse om indsatsplaner sendt i offentlig høring fra den 19. august 2015 til og med den 11. november 2015.

Høringssvar i forbindelse med indsatsplan vedrørende grundvandsbeskyttelse på Orø
[br]

Vandværksbeskrivelse og indsatsplanlægning

Notat udarbejdet af COWI marts 2013
[br]

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden i Færgebakkernes forsyningsområde er 17,9 DH.
[br]

Rent grundvand

Enhver borger bør være med til at sikre rent og frisk grund – det er også dit ansvar – så vores børn og børnebørn kan få den luksus, at drikke rent drikkevand hentet direkte fra undergrunden. Dit bidrag kan blandt andet være:

At minimere brugen af kemikalier – også gødning og sprøjtegifte.
At bortskaffe udtjente uindregistrerede køretøjer/græsslåmaskiner fra ens parcel.
At sortere affaldet, og aflevere det miljøfarlige affald til kommunens modtageplads.

Miljøfarligt affald er blandt andet:
Maling, terpentin, fortynder, olie af enhver art (også den lille sjat) fra plæneklipperen og motorsaven, medicinrester, batterier, akkumulatorer og alle kemikalieresterne. Husk også de tomme- og halvtomme emballager.
[br]

Er dit vandsystem tæt?

Undersøg jævnligt – på følgende måde:

Luk for alle vandhaner og sørg for at toiletcisternen er fyldt efter brug.
Kontroller derefter at det lille tandhjul i vandmåleren står helt stille.
I modsat fald er der en utæthed og kontakt derfor hurtigst muligt din VVS-installatør.
[br]

Frostsikring af dit fritidshus

Hvis fritidshuset forlades for vinteren skal huset frostsikres. Alle vandledninger skal tømmes for vand, og det er ikke nok kun at lukke for vandet – vandet skal pumpes helt ud af systemet, enten ved hjælp af en manuel pumpe eller med en kompressor.

Vandværket har manuel-pumper på lager som kan rekvireres vederlagsfrit. Husk også at tømme vandvarmeren for vand.