Nyheder

Nyheder

 

Nu kan regnskab og budget for henhv. vandværk og grundejerforening ses på hjemmesiden.

 

Terrænnært jordvarmeanlæg ved Østre Færge

Tilladelse til terrænnært jordvarmeanlæg – klagefrist 21. september 2021

 

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til generalforsamling d. 11. september 2021 kl. 10 på Orø kro – se DAGSORDEN.

 

Nye vandmålere august 2021

Fra d. 4. august påbegyndes udskiftning af jeres vandmåler i målerbrønden på jeres grund. Bimålere udskiftes ikke. Selve udskiftningen betyder, at vandet lukkes i ca. 10 min. I skal sørge for, at der er adgang til målerbrønd. Fra nu af aflæses vandforbrug digitalt. Arbejdet varer ca. en måned, inden VVS Birkehøj kommer hele vejen rundt.

 

Hent en sæk salt og modvirk støvgener juli 2021

Når det bliver tørt støver vejene. Dette kan modvirkes ved hjælp af en såkaldt ”støvbinder”. Det er et salt, som hedder magnesium-chlorid-hexa-hydrat.

Det virker på den måde, at det tiltrækker vand, både i form af dug, eller som almindelig nedbør. Derved forbliver vejen så fugtig, at den binder støvet.

Hvis man vil se, hvordan det virker, kan man kigge på Østre Strandvej ud for nr. 10 og frem.

I kan få en sæk salt til at strø ud ved jeres matrikel, og derved mindske jeres støvgener, ved henvendelse hos Benny Andersen tlf: 40456015.

 

Hjertestarter på fællesarealet juni 2021

Det er med glæde, at vi kan fortælle, at der nu er opsat en hjertestarter på fællesarealet ved Østre Strandvej 24 (lige over for Plantagevej).

Vi er pt. 4 fra grundejerforeningen, der er blevet undervist i hjertelungeredning samt brug af hjertestarteren.

Vi er alle tilmeldt som hjerteløbere og klar til at være med til at redde liv.

God sommer til alle.

Hjerterstarter Færgebakkerne

 

Nyhedsbreve

Nyt fra bestyrelsen 1. december 2020

Nyt fra bestyrelsen 1. august 2020

Nyt fra bestyrelsen 1. juni 2020

Nyt fra bestyrelsen 1. april 2020

Nyt fra bestyrelsen 3. november 2019

Nyt fra bestyrelsen 6. oktober 2019

Nyt fra bestyrelsen 29. august 2019

Nyt fra bestyrelsen 1. august 2019